Yılda Ne Kadar Radyasyona Maruz Kalıyoruz?

Ortalama olarak, ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte, insanlar her yıl yaklaşık 0,62 rem (620 milirem) radyasyon dozu alırlar. Bu dozun yarısı doğal arka plan radyasyonundan gelir. Bu arka plan maruziyetinin çoğu, kozmik ışınlardan ve Dünya'nın kendisinden daha küçük miktarlarda havadaki radondan gelir. Diğer yarısı (0.31 rem veya 310 mrem) tıbbi, ticari ve endüstriyel kaynaklar dahil olmak üzere insan yapımı radyasyon kaynaklarından gelir.


Tıbbi prosedürler, insanların insan yapımı radyasyona maruz kalmasının neredeyse tamamından (%96) sorumludur. Örneğin, bir göğüs röntgeni tipik olarak yaklaşık 0.01 rem (10 milirem) doz verir ve tüm vücut röntgeni ya da tam tarama, 1 rem (1.000 mrem) doz verir.

Tüm organik maddeler (hem bitki hem de hayvan), radyoaktif potasyum-40 (40K), radyum-226 (226Ra) ve diğer izotoplardan az miktarda radyasyon içerir. Ek olarak, dünyadaki tüm sular az miktarda çözünmüş uranyum ve toryum içerir. Sonuç olarak, ortalama bir kişi, yediği ve içtiği yiyecek ve sudan yılda bu malzemelerin yaklaşık 30 milirem'lik bir ortalama iç dozunu alır. (Tutarlar, kilogram başına piko olarak gösterilmiştir.)


Radyoaktif bir dünyada yaşıyoruz ve radyasyon, doğal çevremizin bir parçası olarak her zaman etrafımızda olmuştur. Yukarıda açıklandığı gibi, tüm kaynaklardan kişi başına yıllık ortalama doz yaklaşık 620 mrem'dir. Bu dozu azaltmak 5Guard kullanarak mümkündür. 5guard bir radyasyon harmonizeridir. Siz de 5Guard Radyasyon Koruyucu kullanarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör